Om oss

Solid forretningsdrift er et resultat av sterke relasjoner. Det har vi lang erfaring med. Med sterke relasjoner oppnår man tillit og åpenhet. Tillit til hverandres kompetanse, og åpenhet rundt utfordringer og muligheter. Gjennom dialog, diskusjon, og noen ganger uenighet, former vi de aller beste løsningene.

Les mer om oss

Karriere

Våre medarbeidere stiller meget høye krav til egen utvikling. De ønsker å gjøre karriere. For hvert år de investerer i yrkeslivet ønsker de å bli dyktigere fagpersoner og bedre rådgivere. De ønsker rett og slett å bli mer attraktive arbeidstakere. Kanskje du har det på samme måte?

Les mer om karriere

Bransjer

Eiendom og entreprise

Vi har lang erfaring med rådgivning, transaksjoner og tjenesteyting innen hele spekteret av fast eiendom og eiendomsrettslige forhold. Raskt og innsiktsfullt gir vi våre klienter en presis analyse av utfordringer, muligheter og risiko.

Finans

For å sikre best mulige råd og tjenester har vi samlet et stort, integrert team. Teamet jobber på tvers av områdene bank og finansiering, finansregulatorisk, og børs og verdipapir.

Luftfart

Vår historie, involvering og ekspertise har gjort oss til landets ledende advokatfirma innen luftfart. Simonsen Vogt Wiig erfarne advokater bistår med kommersielle og selskapsrettslige råd innen alle felt av området.

Olje og gass

Gjennom industriell og kommersiell forståelse benytter vi jussen som et verktøy for å oppnå klientens målsetting. Vi har vært med siden det norske oljeeventyret begynte og kan tilby et av bransjens mest anerkjente rådgivningsmiljøer.

Shipping

Shipping og sjørett er en av våre kjernekompetanser og vi anerkjennes i dag som et av de ledende fagmiljøer i verden. Vi bistår norske og utenlandske eiere, leverandører, assurandører, verft og finansinstitusjoner i relasjon til sjørett, skipsbygging, tvistesaker, kjøp og salg, befraktning, omflagging og skipsfinansiering.

Teknologi og media

Med landets største juridiske fagmiljø innen teknologi og media jobber vi daglig med å være i forkant av utviklingen. Vi er både en juridisk rådgiver og en strategisk sparringspartner i det daglige forretningslivet.

Viser 19 av 230 ansatte

Oslo

Filipstad Brygge 1,
Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo

Telefon: 21 95 55 00

Fax: 21 95 55 01

Bergen

Christies gate 3A
Postboks 1213 Sentrum
5811 Bergen

Telefon: 55 56 82 00

Fax: 55 56 82 01

Kristiansand

Markensgate 9,
Postboks 437, 4604 Kristiansand

Telefon: 38 17 00 80

Fax: 38 17 00 81

Stavanger

Hinna Park Jåttåvågveien 7, Bygg B,
Postboks 370, 4067 Stavanger

Telefon: 51 82 32 00

Fax: 51 82 32 20

Tromsø

Fredrik Langes gate 19-21,
Postboks 929, 9259 Tromsø

Telefon: 77 66 42 30

Fax: 77 66 42 31

Trondheim

Brattørkaia 17B
Postboks 1280 Pirsenteret
7462 Trondheim

Telefon: 73 84 58 00

Fax: 73 84 58 01

Singapore

1 North Bridge Road
#06-26 High Street Centre
Singapore 179094
Republic of Singapore

Telefon: +65 65 33 59 17

Fax: +65 65 33 09 17