Om oss

Solid forretningsdrift er et resultat av sterke relasjoner. Det har vi lang erfaring med. Med sterke relasjoner oppnår man tillit og åpenhet. Tillit til hverandres kompetanse, og åpenhet rundt utfordringer og muligheter. Gjennom dialog, diskusjon, og noen ganger uenighet, former vi de aller beste løsningene.

Les mer om oss

Karriere

Våre medarbeidere stiller meget høye krav til egen utvikling. De ønsker å gjøre karriere. For hvert år de investerer i yrkeslivet ønsker de å bli dyktigere fagpersoner og bedre rådgivere. De ønsker rett og slett å bli mer attraktive arbeidstakere. Kanskje du har det på samme måte?

Les mer om karriere

Fagavdelinger

Arbeidsrett

Vi tror på vår rolle som sparringspartner for deg som klient. Med grundig forståelse av din bedrift vil vi kunne være i forkant av konflikter, og med gode og praktisk vinklede prosesser bistår vi til beste for alle parter.

Corporate og M&A

Rett tid, rett pris og rette betingelser er nøkkelfaktorer enten virksomheten skal gjennomføre kjøp, salg, utskillelse (fisjon) eller sammenslåing (fusjon). Vår erfarne spesialgruppe følger deg fra planleggingsfasen til endelig gjennomføring av transaksjonen.

EU/EØS- og konkurranserett

Når rett må være rett. Simonsen Vogt Wiig er en erfaren veileder gjennom et komplisert regelverk i kontinuerlig endring. Vårt…

Insolvens

Vi har solid erfaring i bistand ved restrukturering av virksomheter, samt håndtering av kreditor- og debitorinteresser. Mange av våre advokater blir jevnlig oppnevnt som bostyrere i konkursboer av de stedlige tingrettene.

Personskade

Vi har lang og bred erfaring med personskader. Våre spesialiserte personskadeadvokater har inngående kjennskap til oppgjørspraksis, rettspraksis og medisinske spesialister. Med denne kunnskapen ivaretar vi skadelidtes rettigheter, slik at riktig erstatningsoppgjør oppnås.

Prosedyre og voldgift

Vi sikrer deg førstehånds bransjekunnskap i hvert ledd av tvisteløsningsprosessen ved at partnere og advokater fra ulike avdelinger inngår i prosedyreteamet når din sak krever spesialkompetanse. Teamet ledes av våre beste prosedyreadvokater.

Shipping

Simonsen Vogt Wiig har lenge vært en anerkjent rådgiver og et ledende advokatfirma til norsk og internasjonal skipsfartsnæring.…

Viser 19 av 234 ansatte

Oslo

Filipstad Brygge 1,
Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo

Telefon: 21 95 55 00

Fax: 21 95 55 01

Bergen

Christies gate 3A
Postboks 1213 Sentrum
5811 Bergen

Telefon: 55 56 82 00

Fax: 55 56 82 01

Kristiansand

Markensgate 9,
Postboks 437, 4604 Kristiansand

Telefon: 38 17 00 80

Fax: 38 17 00 81

Stavanger

Hinna Park Jåttåvågveien 7, Bygg B,
Postboks 370, 4067 Stavanger

Telefon: 51 82 32 00

Fax: 51 82 32 20

Tromsø

Fredrik Langes gate 19-21,
Postboks 929, 9259 Tromsø

Telefon: 77 66 42 30

Fax: 77 66 42 31

Trondheim

Brattørkaia 17B
Postboks 1280 Pirsenteret
7462 Trondheim

Telefon: 73 84 58 00

Fax: 73 84 58 01

Singapore

1 North Bridge Road
#06-26 High Street Centre
Singapore 179094
Republic of Singapore

Telefon: +65 65 33 59 17

Fax: +65 65 33 09 17